PRIVACY regelement

De Valleiconcerten: Introductie

In deze Privacyverklaring wordt omschreven hoe de Stichting Valleiconcerten in Leusden, conform de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, omgaat met persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens voor abonnementen en losse kaarten

De Stichting Valleiconcerten verkoopt abonnementen en losse kaarten aan de bezoekers van de concerten. Hun persoonsgegevens bestaan uit hun namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers. Deze gegevens worden op een door de penningmeester opgestelde lijst verzameld.

De lijst van abonnementhouders wordt verspreid onder de bestuursleden. De lijst van houders van losse kaarten wordt beheerd door de penningmeester. Deze lijsten worden niet aan derden verstrekt en bewaard conform wettelijke bewaartermijnen.

Beide lijsten met namen en adresgegevens moeten voor de bestuursleden beschikbaar zijn om bezoekers tijdig te kunnen informeren in geval van calamiteiten, zoals extreme weersomstandigheden ('code rood'), of het niet aanwezig (kunnen) zijn van de musici, waardoor een concert moet worden geannuleerd.. 

Adres-etiketten worden gemaakt door Druk-store in Leusden, waarmee schriftelijke afspraken zijn gemaakt over de beveiliging van de persoonsgegevens en naderhand van hun vernietiging.

Voor het opstellen van de jaarrekening van de Stichting Valleiconcerten wordt de financiele administratie beschikbaar gesteld aan accountant Auren in Amersfoort. Deze is beroepshalve gebonden tot geheimhouding van gegevens.

 

Nieuwsbrieven

De secretaris van de Stichting Valleiconcerten verzendt jaarlijks digitaal nieuwsbrieven aan belangstellenden, die zich hiervoor schriftelijk dienen op te geven. Met een e-mail naar info@valleiconcerten.nl kunnen zij zich ten allen tijde afmelden. Deze mededeling wordt op elke nieuwsbrief vermeld.

 

Website

De website van de Stichting Valleiconcerten bevat alleen relevante persoonsgegevens van bestuursleden en (eventuele) adviseurs. Van optredende musici worden, naast informatie over de te spelen werken, alleen gegevens en foto's gebruikt uit openbare bronnen.

 

Seizoenbrochure

In de jaarlijkse seizoenbrochures worden, naast meer uitgebreide informatie over de te spelen werken, van de optredende musici alleen gegevens en foto's gebruikt uit openbare bronnen. Als op foto's bezoekers van de valleiconcerten duidelijk herkenbaar te zien zijn, zal hen, indien redelijkerwijs mogelijk, vooraf toestemming voor publicatie worden gevraagd.

 

Deze Privacyverklaring is vastgesteld in de bestuursvergadering van 6 augustus 2018.